SELECTIECRITERIA 2018
 

De pony moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
Alleen nakomelingen van bij het NSPS goedgekeurde selectie A hengsten worden geaccepteerd en eventueel dragende pony’s moeten ook dragend zijn van bij het NSPS goedgekeurde selectie A hengsten. We beperken ons tot de verkoop en promotie van stamboek selectie A dieren. Overige criteria:

 Volwassen dieren  

 • Pony's geboren voor 2014 minimaal een 2e premie. Midden- en grote maats zwarte pony’s minimaal een 1e premie, indien geboren in 2013 of eerder (een driejarige zwarte met een 2e premie mag dus).
 • Bij voorkeur niet ouder dan 12 jaar; merries tussen de 12 en 15 jaar moeten kroon zijn en bewezen hebben goed te fokken. Hengsten mogen niet ouder dan 20 zijn en moeten stamboek selectie A zijn.
 • Verhoudingsgewijs meer mini en grote maat dan kleine en middenmaat. 
 • Indien de pony als drachtig aangeboden wordt dient u een geldig dekbewijs en een geldig scanbewijs van drachtigheid te overhandigen. Alleen als dat voor 4 oktober gebeurt wordt dit vermeld op de site en in de catalogus.
 • Voldoende nafok/vruchtbaarheid. Pony’s vanaf vijf jaar moeten tenminste één geregistreerd veulen hebben.
Gebruik: Is uw volwassen pony beleerd?
 • Geeft u dan een omschrijving van het soort gebruik en het africhtingsniveau.

 Jeugd   

 • Pony’s geboren in 2015-2016 en 2017 moeten een premie behaald hebben in 2017 of 2018 (pony’s geboren in 2015 tenminste een 2e premie in 2018  of een twenterpremie in 2017)

 Veulens   

 • Merrieveulens moeten een goede afstamming hebben en geboren zijn voor 1 juli 2017.
 • Vanaf 2014 bieden we op de Select Sale geen hengstveulens meer aan.

 Veterinaire controle   

 • Veulens, enters en twenters worden door een veterinair gecontroleerd op ogen, gebit en kniegewrichten.
 • De overige pony's worden op regelmaat en gezondheid gecontroleerd, aangezien deze bij stamboekopname veterinair goed bevonden zijn.  

 Directe selectiezekerheid voor zeer aantrekkelijke pony’s:  

Pony’s waarbij we bij aanmelding eigenlijk al 100% zeker weten dat die de selectie halen (zeer goede pony, aantrekkelijke maat en kleur) willen we graag direct selectiezekerheid geven onder 3 voorwaarden.

 • De eerste is betaling van het inschrijfgeld.
 • De tweede is dat er een foto gestuurd is.
 • De derde is, dat de aanmelder bij het moment van selectie verklaart (kan via mail) dat hij de pony voor de veiling aanhoudt op straffe van de boete.