Rianne v.d. Pastorije

Prachtig en uniek gekleurd veulen uit interessante bewezen stam
Stunning and unique ufoal from interesting proven bloodlines

Geslacht - gender : merrie - mare
Geboren - born : 20-06-2022
Kleur - colour : zwart roan - black roan
Vader - father
Maxwell v.d. Vogelhof
2e premie - 2nd premium

Moeder - mother
Nelleke v.d. Pastorije
Twenterpremie - youth premium
Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - click here
Keuringsresultaten - show results
nog niet op de keuring geweest - not shown yet

Omschrijving - Description:

vlag klein  NLpng Rianne v.d. Pastorije; prachtig en uniek gekleurd merrieveulen uit bewezen stam

Mooie zwart roan merrieveulen, zeldzaam in haar maat. Papa is de fraaie grotemaats zwarte Maxwell v.d. Vogelhof. Moedersvader is de zwart roan hengst Hebbes v.d. Pastorije, die een fraaie jeugdindex heeft. Grootmoeder is een 1e premie vos van 103 cm met voor haar nog 4 generaties eerste premie vossen van de succesvolle Pastorije fokkerij. Deze bloedlijnen zien we ook aan de klant van Maxwell terug. Rianne haar mooie moeder Nelleke komt ook in de veiling.

engelspng  Rianne v.d. Pastorije; lovely and unique coloured filly foal from proven bloodlines

Nice black roan filly, interesting for her size and colour Sire is a large black stallion. The father of the dam has a high junior index, is black roan as well and breeds well. Granddam is a 1st premium chestnut of 103 cm with in the damline another 4 first premium chestnuts from the successful Pastorije breeding, this blood is also in Maxwell. The dam of Rianne is a lovely black roan of 94 cm and she is also in the auction.