Daisy van de Noordstraat

Hele beste kleine maats drachtige kroonmerrie met droombehang!
Amazing small size crownmare, with lots of mane, in foal!

Geslacht - gender : merrie - mare
Geboren - born : 05-05-2010
Kleur - colour : vos - chestnut
Stokmaat - height : 92 cm
Vader - father
Sieger van Vries
1e premie - 1st premium

Moeder - mother
Wilma van de Noordstraat
1e premie kroon - 1st premium crown

Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - click here
Keuringsresultaten - show results
2 x 1e premie kroon - 2 x 1st premium crown

Omschrijving - Description:

vlag klein  NLpng Daisy van de Noordstraat, beste drachtige kleine maat met schitterend behang!

Een jonge merrie, kroon en tweemaal een 1e premie achter haar naam! Een merrie met een enorm behang. Daisy valt met haar 92 centimeter in de kleine maat en heeft een bijzonder fraaie lijn vaderdieren. Zelf is ze een dochter van Sieger van Vries, moeder een dochter van Ollie van stal Westerwolde. Vervolgens zien we Leon L.H. en Kismet van Bunswaard op het papier verschijnen wat voor de vosfokkers tot de verbeelding spreekt. Ze heeft tot nu toe 4 geregistreerde vosveulens, 2 hengsten en 2 merries. Ze is met bewijs dragend voor een 2020 veulen van de bestfokkende goudvos Ricco van de Wijzend.

engelspng  Daisy van de Noordstraat, top quality small size with amazing manes, in foal!

A young mare, crown and two times a 1st premium! Daisy is 92 centimeters, small size with famous names in her passport. Daisy is a daughter of Sieger van Vries, her mother is a crownmare by Ollie van stal Westerwolde. Further we see names like Leon L.H. and Kismet van Bunswaard. Daisy had 4 foals already, all chestnut, 2 mares and 2 colts. For 2020 she is in foal with evidence by Ricco van de Wijzend. Chestnut with white mane and tale and well breeding.