Giselle van de Alloysehoeve

Prachtige grote maats kroonmerrie met topbloedlijnen, gedekt!
Stunning large size young crownmare with topbloodlines, covered!

Geslacht - gender : merrie - mare
Geboren - born : 10-05-2013
Kleur - colour : zwart - black
Stokmaat - height : 101 cm
Vader - father
Walter van 't Kleine Weitje
1e premie - 1st premium

Moeder - mother
Rilora van de Tolberg
1e premie kroon preferent
1st premium crown preferent

Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - click here
Keuringsresultaten - show results
Alle jeugdpremies - 3 x 1e premie kroon
All youthpremiums - 3 x 1st premium crown

Omschrijving - Description:

vlag klein  NLpng Giselle van de Alloysehoeve; prachtige jonge top gefokte kroonmerrie, gedekt!

Prachtige kroonmerrie! Zes jaar en al 3 eerste premies. Bracht ook al 3 veulens, waarvan de tweejarige zwartbonte dochter al 3 maal werd geprimeerd. Giselle is een half zusje van Baron van de Alloysehoeve, meervoudig Frans kampioen. Ook de kroon en 1e premiemerrie Ariane van de Tolberg is een halfzusje van haar. Giselle is gedekt door Plesman van Veldzicht en is drachtig gescand op 18 juli (geen drachtigheidsverklaring) ze heeft bij de hengst geweid tot 1 augustus maar is uitgerekend rond 1 mei.

engelspng  Giselle van de Alloysehoeve; stunning super bred young crownmare, covered!

A very good crownmare, only 6 years and already 3 first premiums. She also had 3 foals already and her 2 year old piebald daughter received 3 youth premiums. Her brother Baron van de Alloyse Hoeve was several times champion of France. Giselle is covered by the top breeder Plesman van Veldzicht. She was scanned in foal at the 18th of july (no pregnancy statement) and her foal is expected around 1-5-2020.