Izie v. Stal het Noordereind
 

Geboortedatum - Date of birth
21-05-2015

Geslacht - Gender
merrie - mare

Kleur - Colour
vosbont - skewbald

Stokmaat - Height 
86 cm

Vader - Father
Ymaro of Sportview
(2e premie)

Moeder - Mother
Amie v.d. Wijzend
(2e premie)

Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - Click here

Keuringsresultaten - show results
veulenpremie -enterpremie - twenterpremie - 2e premie

foul premium - youth premium - 2nd premium

Omschrijving - Description:

Vosbont, 86 cm, vp+ep+tp+2de premie, Veulenkampioen
Izie is een vosbonte mini van 86 cm. Als veulen was ze mini veulenkampioen in de Bommelerwaard. Ze heeft al haar jeugd premies behaald. Dit jaar kreeg ze een 2de premie. Ze kreeg bij de stamboekopname 80 voor beweging. Haar vader is de fraaie mooi bloed voerende bruinbonte Ymaro of Sportview en haar moeder komt uit de sterke lijn van Wouterina van de Zandkamp.

Skewbald, 86 cm, foal and youth premiums, 2nd premium, Foal Champion
Izie is a skewbald that became champion as a foal. She got a premium as 1 and 2 year old and this year a 2nd premium. At the studbook entry she received 80 points for het movements, which is quite high for a mini. Sire is the good bay and white 2nd premium Ymaro of Sportview and the motherline goes back on Wouterina van de Zandkamp.

Foto's - Photo's