Zandiego van Klein Engelland

Wát een kans! Prachtige 1e premie definitief goedgekeurde vosbonte minihengst met hele beste bloedlijnen!
What a chance! Stunning 1st premium skewbald ministallion with amazing bloodlines and approved for life!

Geslacht - gender : 
goedgekeurde hengst - approved stallion

Geboren - born : 08-04-2006
Kleur - colour : vosbont - skewbald
Stokmaat - height : 86 cm
Vader - father
Royal Dance van Stal Haarsteeg
1e premie - 1st premium

Moeder - mother
Merrie M-Shadowplay van de Nijkamphoeve
2e premie kroon preferent 
2nd premium crown preferent

Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - click here
Keuringsresultaten - show results
1e premie, goedgekeurd voor het leven
1st premium approved for life

Omschrijving - Description:

vlag klein  NLpng Zandiego van Klein Engelland, bloedmooie definitief goedgekeurde vosbonte 1e premiehengst met interessante bloedlijn met veel Engelse bloed!

Uitgelezen kans op een definitief goedgekeurde vosbonte minihengst van 86 cm! Zandiego kreeg twee maal een 1ste premie en van hem zijn 69 nakomelingen geregistreerd. Vader is Royal Dance van Stal Haarsteeg, deze hengst werd bij zijn goedkeuring in 2004 jaargangkampioen minimaat, maar kwam al in zijn 2e dekseizoen te overlijden. Vorig jaar werd van hem de veilingtopper Wondergirl van Stal Haarsteeg geveild. Zandiego is zijn enige goedgekeurde zoon. Moeder van Zandiego is een kroon preferente uit een mooie Engelse lijn met vreemd bloed.

engelspng  Zandiego van Klein Engelland, stunning 1st premium skewbald stallion, approved for life with highly interesting bloodlines with UK blood!

Excellent opportunity to purchase a lifelong approved skewbald mini stallion of outstanding quality. He got 2 first premiums and 69 children are registrated. Sire Royal Dance was best of his year when approved in 2004 but only served 2 years an than died. Zandiego is his only approved son. Last year Wondergirl, a daughter of Royal Dance, was one of the auction toppers. Dam of Zandiego is a crown preferent mare with beautifull English damline.