Caroesha van Abbenes Kroon

Geslacht - gender : merrie - mare
Geboren - born : 09-05-2009
Kleur - colour : zwart - black
Stokmaat - height : 101 cm
Vader - father
Rydolf van de Breedehoff
Moeder - mother
Joesha van Abbenes Kroon-Preferent
Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - click here
Drachtig met bewijs / In foal with evidence    Keuringsresultaten - show results
Veulenpremie - 1x 1e premie, 6x 2e premie
Foalpremium -1x 1st premium, 6x 2nd premium

Omschrijving - Description:

vlag klein  NLpng Caroesha van Abbenes Kroon

Unieke kans op een goed fokmerrie direct uit de fokkerij van Isaak en Hetty Bos, die al ruim 40 jaar met deze lijn fokken. Stammoeder is de in 1982 geboren 1e premie merrie Troesha van Veldhuizen (97 cm; zwart), kroon en preferent. Caroesha is haar 1e premie kleindochter. De moeder van Caroesha is de kroon en preferente Joesha van Abbenes (zwart; 100 cm) Vader van Caroesha is de bekende 1e premie hengst Rydolf van de Breedehof (zwart; 99 cm). Rydolf heeft een index van ruim 13 en bracht op Abbenes sinds 2009 ruim 50 nakomelingen. Caroesha fokt goed. Ze gaf al 4 veulens waarvan er 3 als veulen geprimeerd werden. Dit jaar bracht een zwartbonte dochter Sarie Marij met als vader de 1e premie topper Zwartbont van de Kortenhof. Sarie Marij kreeg een veulenpremie en Caroesha is voor 2024 ook weer gescand dragend van Zwartbont van de Kortenhof (zwartbont; 102 cm). Caroesha heeft een echt Shetland type en beste benen met voeten en bot.


engelspng Caroesha van Abbenes Crown

Unique opportunity to buy a good broodmare from the Abbenes stables of Isaak and Hetty Bos, who breed already for over 40 years with this same line. Matriarch is the in 1982 born Troesha van Veldhuizen, crown and preferent. Caroesha is her 1st premium crown granddaughter. Caroesha’s dam is crown preferent Joesha van Abbenes (black; 100 cm). Sire of Caroesha is the well known 1st premium stallion Rydolf van de Breedehof (black; 99 cm). Rydolf has an index above 13 and gave on Abbenes since 2009 over 50 foals. Caroesha breeds well. She gave already 4 foals and 3 of them received a foal premium. This year she had a piebald filly foal Sarie Marij from the 1st premium piebald stallion Zwartbont van de Kortenhof. Sarie marij had a foalpremium and Caroesha is for 2024 again with evidence in foal of Zwartbont van de Kortenhof (piebald; 102 cm). Caroesha has a real Shetland type with heavy bone and good feet.