Hotels en bed & breakfasts

vlag klein  NLpng
Met de toename van steeds meer bezoekers van veraf en uit het buitenland, attenderen we u graag op mogelijke locaties om te overnachten. Hieronder een paar van de mogelijkheden.

engelspng 
With the increase of more and more visitors from afar and from abroad, we can advise you on possible locations to stay overnight. Below you find some suggestions.

duitspng  

Mit der Zunahme von immer mehr Besucher aus der Ferne und aus dem Ausland, geben wir Ihnen gerne ein paar mögliche Standorte um zu bleiben. Hierunten einige möglichkeiten.

franspng   

Avec l'augmentation de plus en plus de visiteurs venus de loin et de l'étranger, nous vous conseillons sur les emplacements possibles pour rester la nuit. Si-dessous quelques options.

Hotels

Best Western Nobis

Nobisweg 1
Asten  
0031 (0)493-681300
website

Gr. 8 

Kleefsedijk 29a
Sevenum
0031 (0)88- 4540631
website

Hotel Nieuw Antiek
Mariaplein 1
Helden
31 (0)77-30672 00
website

Bed & Breakfasts

Oranjehoeve

Soemeersingel 87
Helenaveen
Tel: 0031 (0)493-539662 website

Kamphoeve 

Kampweg 6
Beringe
Tel: 0031 (0)6-27210108
website

La Rue de France

Frankrijkweg 19
Sevenum
Tel: 0031 (0)6-16684458
website