Historie engelspng  duitspng  franspng

Kwaliteitsveiling ter promotie van de shetlander

In 2023 vindt al weer de 12 de editie van de Shetland Select Sale plaats. Inmiddels bekend als DE veiling voor Shetlandpony’s in de wereld met een topveiling in 2022 met topprijzen, verwachten we dat we in 2023 wederom aan de top blijven. Het was eind 2009 dat een groep initiatiefnemers bij elkaar kwam om over de opzet van een kwaliteitsveiling te brainstormen. Doel: de promotie van de Shetlandpony. Ingegeven door het beëindigen van eerdere veilingen, de noodzaak voor goede verkooppromotie van de Shetland pony en de overtuiging dat er een bestaansgrond was én is voor een kwaliteitsveiling zonder commerciële doeleinden.

Als snel werden de schouders er onder gezet en werd de Stichting Shetland Select Sale opgericht. Jan Bausch werd voorzitter, Reinanda Haverkamp secretaris en Martin Broens penningmeester. De overige bestuursleden van het eerste uur waren Jan Deckers, Jan van Driel, Peter Poppelaars en Ruud van Raak. Op 1 februari 2010 werd de Stichting daadwerkelijk opgericht. Middels veel steun en het concept Vrienden van de Veiling en de steun van sponsoren werd toegewerkt naar de eerste veiling op 23 oktober 2010. Alle pony’s worden veterinair gekeurd en zorgvuldig geselecteerd. Deelname vereist een behoorlijk hoog kwaliteitsniveau. De pony’s worden allemaal geshowd door een groep vaste voorbrengers. Ruim 50 vrijwilligers zorgen enthousiast voor het welslagen van de veiling.

Van start naar continue stijgende lijn
De eerste editie met een externe veilingmeester werd een mooi evenement, niet in de laatste plaats door de schitterende locatie van De Lagevoort in Liessel. Er werden 98 pony’s geveild, daarvan werden er 61 verkocht. De meerderheid bleef In Nederland, 15 pony’s werden naar het buitenland verkocht. Na deze eerste editie werd besloten door te gaan. Sjef Damen kwam het bestuur versterken.

Bij de tweede editie kwamen er 87 pony’s in de baan, daarvan werden er 23 niet verkocht en 65 wel. Een beter resultaat dan de eerste editie. Het aandeel naar het buitenland verkochte pony’s nam verder toe naar ruim 20. Het was het debuut van Ruud van Raak als veilingmeester.

De derde editie overtrof : Select Sale in de lift! Begin 2012 werd Annette van Boxtel de nieuwe secretaris, het bestuur was bijzonder ingenomen met het aantreden van deze zeer ervaren kracht. De derde editie op 27 oktober 2012 was een zeer succesvolle. 73 van de 90 pony’s werden verkocht voor gemiddeld mooie prijzen. Het aandeel door de eigenaren teruggekochte pony’s was op een Hollandse veiling nog nooit zo laag, minder dan 20%. Verder ging er nog nooit zo’n hoog aandeel van de pony’s de grens over. Meer dan 60%. Twee belangrijke mijlpalen. 

Na het succes van de 3e editie, keken we vol verwachting uit naar de editie van 2013. Het werd wederom een zeer geslaagde veiling, waarbij we tevreden terug mogen kijken op een Select Sale die het succes van de voorgaande editie, wéér overtrof.