Emmie van Abbenes Kroon

Geslacht - gender : merrie - mare
Geboren - born : 31-05-2011
Kleur - colour : zwart - black
Stokmaat - height : 101 cm
Vader - father
Rydolf van de Breedehoff
Moeder - mother
Morgenster van Abbenes Kroon-Preferent
Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - click here
Drachtig met bewijs / In foal with evidence    Keuringsresultaten - show results
Jeugdpremies - 5x 2e premie
All youthpremiums -5x 2nd premium

Omschrijving - Description:

vlag klein  NLpng Emmie van Abbenes Kroon

Unieke kans op een goede fokmerrie direct uit de fokkerij van Isaak en Hetty Bos, die al ruim 50 jaar met deze lijn fokken. Stammoeder is de in 1972 geboren Hester van Abbenes, kroon en preferent. Emmie stamt in de 4e generatie van haar af via de 1e premie kroon en preferente merries Morgenster van Abbenes (zwart; 101 cm) en Avondster van Abbenes (zwart; 97 cm). Vader van Emmie is de bekende 1e premie hengst Rydolf van de Breedehof (zwart; 99 cm). Rydolf heeft een index van ruim 13 en bracht op Abbenes sinds 2009 ruim 50 nakomelingen. Emmie fokt goed. Ze gaf al 3 veulens en de oudste twee dochters Nemmelie en Liselot van Abbenes groeiden allebei uit tot 2e premie merries. Dit jaar bracht ze zoon Sjinkie met als vader de 1e premie topper Zwartbont van de Kortenhof. Sjinkie kreeg een veulenpremie en Emmie is voor 2024 ook weer gescand dragend van Zwartbont van de Kortenhof (zwartbont; 102 cm). Emmie heeft een echt Shetland type en beste benen met voeten en bot.


engelspng Emmie van Abbenes Crown

Unique opportunity to buy a good broodmare from the Abbenes stables of Isaak and Hetty Bos, who breed already for over 50 years with this same line. Matriarch is the in 1972 born Hester van Abbenes, crown and preferent. Emmie is the 4th generation of Hester through the 1st premium crown and preferent mares Morgenster van Abbenes (black; 101 cm) and Avondster van Abbenes (black; 97 cm). Sire of Emmie is the well known 1st premium stallion Rydolf van de Breedehof (black; 99 cm). Rydolf has an index above 13 and gave on Abbenes since 2009 over 50 foals. Emmie breeds well. She gave already 3 foals and her two eldest daughters Nemmelie and Liselot van Abbenes have become 2nd premium mares. This year she had a colt foal Sjinkie from the 1st premium piebald stallion Zwartbont van de Kortenhof. Sjinkie had a foalpremium and Emmie is for 2024 with evidence in foal of Zwartbont van de Kortenhof (piebald; 102 cm). Emmie has a real Shetland type with heavy bone and good feet.