Gelice van de Viersprong

Geslacht - gender : merrie - mare
Geboren - born : 11-05-2013
Kleur - colour : zwart - black
Stokmaat - height : 98 cm
Vader - father
Cay van de Viersprong
Moeder - mother
Felice van de Viersprong Kroon Superpreferent
Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - click here
Niet gedekt / Not covered Keuringsresultaten - show results
Jeugdpremies - 1x 1e premie, 2x 2e premie        All youthpremiums - 1x 1st premium, 2x 2nd premium

Omschrijving - Description:

vlag klein  NLpng Gelice van de Viersprong Kroon

Deze 1e premie kroonmerrie is een directe dochter van de invloedrijke superpreferente Felice van de Viersprong. Gelice kreeg bij haar opname in het stamboek de recordscore van 90 voor type en 80 voor beweging. Haar vader is de goed fokkende 1e premie vos Cay van de Viersprong (vos; 97 cm) die een lange rij kampioenen en 1e premie dochters gaf en ook de topzonen Lorenz van de Pastorije en topdraver Herbert van de Viersprong. De moeder van Gelice is de superpreferente topmerrie Felice van de Viersprong (zwart; 100 cm). Felice gaf maar liefst 19 veulens tussen 1994 en 2015, waaronder een reeks 1e premie merries en een goedgekeurde zoon. Gelice zelf heeft al vijf veulens gegeven, waarvan 3 met premie. Haar oudste dochter Melice van de Viersprong is met 2 tweede premies al half kroon. Kortom een fokmerrie met potentie.

 

engelspng Gelice van de Viersprong Crown

This 1st premium crownmare is a direct daughter of the superpreferent star Felice van de Viersprong. At the studbook entry Gelice got a record score of 90 points for type and 80 voor moving. Sire of Gelice is the well breeding 1st premium Cay van de Viersprong (chestnut; 97 cm). Cay delivered many champions and 1st premium mares and also the approved top 1st premium stallions Lorenz van de Pastorije en champion Herbert van de Viersprong. Dam of Gelice is the superpreferent topmare Felice van de Vierprong (black; 100cm). Felice gave 19 foals between 1994 and 2015, under which a lot of 1st premium mares and an approved son. Gelice herself had 5 foals already, 3 with premium. Her eldest daughter is Melice van de Viersprong, she received two 2nd premiums.