Gina van de Achterdijk Kroon

Geslacht - gender : merrie - mare
Geboren - born : 17-05-2013
Kleur - colour : vos - chestnut
Stokmaat - height : 104 cm
Vader - father
Xander van Stal het Noordereind
Moeder - mother
Wendy van de Achterdijk Kroon Preferent
Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - click here
Niet gedekt / not covered

Keuringsresultaten - show results
Jeugdpremies - 4x 2e premie
Youth premiums - 4x 2nd premium

Omschrijving - Description:

vlag klein  NLpng Gina van de Achterdijk Kroon

Schitterende grote grotemaats kroonmerrie die best gefokt heeft en een toppedigree heeft. Vader is de inmiddels in het buitenland actieve 1e premie hengst Xander van Stal het Noordereind (vos; 102 cm). Moeder is de 1e premie kroon-preferente Wendy van de Achterdijk (vos; 102 cm). Voor haar nog vele generaties kroon preferente met voor de vosfokkerij mooi vreemd zwart bloed. Gina bracht al 7 vos veulens, waarvan 6 merries! Van de 5 die ter keuring kwamen zijn er 4 geprimeerd, waaronder dit jaar haar 1- en 2-jarige dochter. Haar 1-jarige dochter komt ook in de veiling. Gina is in 2023 niet gedekt.


engelspng Gina van de Achterdijk Crown

Beautiful large bred crownmare who already bred very well and has a good pedigree. Sire is the exported 1st premium stallion Xander van Stal Noordereind (chestnut; 102 cm). Dam is the crown preferent 1st premium mare Wendy van de Achterdijk (chestnut; 102 cm). In the pedigree many generations crown preferent with black for chestnut breeding foreign bloodlines. Gina already had 7 chestnut foals, of which 6 mares. Four were shown and received premium, also this year her fillies born in 2021 and 2022. Her one year old daughter is also in the auction.