Sterre van de Woudhoeve

Geslacht - gender : merrie - mare
Geboren - born : 24-04-2023
Kleur - colour : zwart / black
Vader - father
Illaramendi van Stal Brammelo
Moeder - mother
Mindblowing van Stal Nieuwemoed
Complete afstamming - Full pedigree 
Klik hier - click here
Keuringsresultaten - Showresults

Omschrijving - Description:

vlag klein  NLpng Sterre van de Woudhoeve

Uitzonderlijk sterk gefokt veulen met wereldafstamming en daarom extra interessant als toekomstige fok- en showmerrie. Vader is de helaas veel te jong overleden tophengst Illaramendi van Stal Brammelo (zwart; 100cm). Illaramendi was de nummer 1 van zijn toch al supersterke jaargang. In zijn korte loopbaan wist hij de ene topper na de andere te fokken. Uit zijn eerste jaargang werd Nakamura van Stal Brammelo goedgekeurd, zelf de top van zijn jaargang. Dit jaar werd Othello van de Eulesberg goedgekeurd en zijn volle zus Night Rose van de Eulesberg was enkele weken geleden in Limburg nog iedereen de baas en is de favoriet voor Lunteren 2023.

De moederlijn van Sterre is al even prachtig. Moeder Mindblowing van Stal Nieuwemoed (zwart; 104 cm) is een jonge 1e premie dochter van meervoudig erekampioen Cazz van Stal Nieuwemoed uit een indrukwekkende moederlijn met alle klinkende namen. Moederlijn is Geldersoord en gaat terug op Nellie of Marshwood. Kortom dit talent mag u niet missen.


engelspng Sterre van de Woudhoeve

Outstanding strong bred filly with worldclass pedigree and therefore extra interesting as future breed- and showmare. Sire is the unfortunately too young died top stallion Illaramendi van Stal Brammelo (black; 100cm). IIlaramendi was the number one of his already strong year, in his short breeding carreer he gave the one top pony after the other. From his 1st breeding year his son Nakamura van Stal Brammelo was approved, who became the top of his year himself. This year Othello van de Eulesberg was approved and his full sister Night Rose van de Eulesberg was recently too strong for her competitors in Limburg and is the big favorite for Lunteren 2023.

The damline of Sterre is also impressing. Dam Mindblowing van Stal Nieuwemoed (black; 104 cm) is a young 1st premium daughter of multi honour champion Cazz van Stal Nieuwemoed from an extraordinary damline with only topnames. Damline is “Geldersoord” bred and goes back on Nellie of Marshwood. Shortly don’t let her go.